Föreningen

Stockholm Sport Academy IF ämnar med sin verksamhet:

  • främja barn, ungdomar och vuxnas idrottsliga utveckling.
  • ge varje individ möjligheten att utvecklas maximalt utifrån de egna förutsättningarna.
  • att med kvalitet erbjuda individuellt anpassad träning verksamhet ett socialt utbyte för alla åldrar.
  • inrikta sig mot barn-, ungdoms- motionsverksamhet.
  • föreningen ska med sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott

 


 

Styrelse 2017/2018

Ordförande: Fredrik Lindström
Sekreterare: Annika Wiklund
Kassör: Caroline Eriksson
Suppleant: Johan Lindström

Kontakt styrelsen: styrelsen@stockholmsportacademy.se


Dokument

Här finns stadgar samt de senaste årens redovisningar, rapporter och protokoll för
Stockholm Sport Academy IF (802450-1291)

Stadgar

Protokoll Årsmöte

2017 – Protokoll
2017 – Kallelse till årsmöte
2016
2015

2014
2013
2012

Verksamhetsberättelse

2016
2015

2014

2013
2012

Ekonomiskberättelse

2016
2015
2014

2013
2012