Parkourläger

Parkour

Dagsportläger kl 9-16

  • Den populära sporten där endast fantasin sätter gränsen!
  • Fartfylld rolig & utmanande träning!

Individanpassade utbildningsprogram

Utbildningsprogrammen är individanpassade och gruppindelning sker efter ålder. Det blir en oförglömlig lägervecka med glädje och gemenskap och nya vänner för livet!

Vad är Parkour?

Parkour går ut på att med den egna kroppen röra sig från en plats till en annan på ett så snabbt, effektivt och framför allt kontrollerat sätt som möjligt. Fokus ligger på ständig rörelse, effektivitet och smidighet.

Se Parkourens alla läger >>

Träningen bidrar till att öka deltagarnas fysiska styrka, kondition, koordination och balans. Samt även självförtroende, då de till synes svåra rörelserna tränas och med tiden utförs näst intill ansträngningslöst.

Parkour utövas på många nivåer. Några har det som en livsstil, medan andra ser det som en rolig fritidssysselsättning. Många finner även möjligheter att bidra till sin träning genom andra träningsformer som klättring, akrobatik och allmän balansträning. Gemensamt för alla är möjligheten till utveckling på egna villkor.

Lägerprogram

Dag 1
Deltagarna introduceras och får information om vad som kommer att ske under lägret. Därefter delas grupperna in och efter uppvärmningen är träningen igång. Gruppindelningen sker efter ålder och erfarenhet. Har du ett önskemål att vara i samma grupp som en kamrat kan du maila oss det (info@stockholmsportacademy.se). Genom våra utbildade och erfarna instruktörer ser vi till att du får den bästa möjliga träningen anpassad till din nivå.

Dagsprogram

09:00 – Samling och gemensam uppvärmning.
09:30 – Grupperna startar sitt första pass för dagen
10:30 – Mellanmål med frukt mm
10.45 – Pass 2
11:45 – Dusch och Lunch
13:00 – Pass 3
14:00 – Mellanmål med frukt mm
14:20 – Pass 4
15:30 – Gemensam avslutning
16:00 – Slut för dagen

Se Parkourens alla läger >>