Information om Coronavirus – 20:e mars

Uppdaterat 20 Mars 20:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Samtliga ovan organisationer anser i nuläget att det är viktigt att skola, förskola och barnens idrottsaktiviteter hålls öppna.

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

På Folkhälsomyndighetens presskonferens den 20 mars lämnades en övergripande bedömning att det är “viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga”

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

 

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

  • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
  • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.